Metodologie de evaluare și selecție a planurilor de afaceri

Proiectul „Lin Start-up” POCU/82/3.7/106058 finanțat în cadrul schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus”, aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale pentru 312 de persoane din regiunea de dezvoltare Sud-Est care doresc să inițieze o activitate independenta, prin asigurarea accesului la activități de formare profesionala, stagii de practică, activități integrate de consiliere, sprijin pentru inițierea afacerilor, asistența și mentoring, în vederea asigurării premiselor inițierii, dezvoltării și conducerii de afaceri de succes. În acest sens, proiectul va contribui la creșterea ocupării forței de muncă din regiunea Sud-Est prin înființarea a 37 start-up-uri care vor genera cel puțin 74 noi locuri de muncă, contribuind astfel la îndeplinirea obiectivului specific 3.7 – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din mediul urban.