Anunț selecție reprezentanți ai patronatelor și mediului de afaceri Regiunea Sud Est, ca experți jurizare planuri de afaceri

//Anunț selecție reprezentanți ai patronatelor și mediului de afaceri Regiunea Sud Est, ca experți jurizare planuri de afaceri

Anunț selecție reprezentanți ai patronatelor și mediului de afaceri Regiunea Sud Est, ca experți jurizare planuri de afaceri

București, 22 octombrie 2018

Asociația C4C Communication for Community selectează în perioada 23 octombrie – 5 noiembrie 2018, reprezentanți ai patronatelor și mediului de afaceri din Regiunea Sud, ca experți jurizare planuri de afaceri – membri în Juriile Județene, care urmează:
a) să evalueze, ca evaluatori independenți, planurile de afaceri transmise în cadrul procesului de selecție realizat în cadrul proiectului LIN STARTUP;
b) să participe la una dintre cele 6 (șase) sesiuni de jurizare publice, organizate în cele șase județe ale Regiunii Sud-Est, respectiv BZ, VN, GL, BR, TL, CT;
Membrii Juriilor vor evalua planurile de afaceri depuse pentru câte un județ. Se estimează că vor fi evaluate, în total, pentru întreg proiectul, un număr de 300 de planuri de afaceri.

Cerințe necesar a fi îndeplinite:
Experiență specifică de minim 5 ani în domeniul afacerilor/antreprenoriat ca proprietar/ acționar majoritar/manager/ administrator/director/funcție de conducere – cerință obligatorie;
Experiența profesională generală de minim 5 ani;
Acționează în mediul de afaceri și/sau patronate din aria de implementare a proiectului, Regiunea Sud Est, situație în care vor fi avute în vedere respectarea principiilor de transparență și confidențialitate și evitarea conflictelor de interese;
Experiență în poziții de management cu responsabilități directe de gestionare de bugete la nivel de departament sau firmă/organizație.
Experiență în participarea la activități similar – de evaluare, jurizare a unor planuri de afaceri ce urmează să fie finanțate, constituie avantaj;
Experiență în activități de monitorizare/supervizare/evaluare/selecție/concepere de idei de afaceri de tip start-up – constituie avantaj;
Experiență sau cunoașterea directă a mai multor domenii de activitate/industrii – constituie avantaj;

Atribuții:
– Evaluează, independent, în baza unei grille de punctaj pusă la dispoziție de administratorii schemei de minimis, planurile de afaceri din județul de interes;
– Colaborează cu experții din echipa de implementare a proiectului pentru respectarea conform calendarului a procesului de selecție a planurilor de afaceri;
– participă la o sesiune publică de jurizare a planurilor de afaceri – respective cea organizat în județul de interes;

Detalii colaborare:
– vor fi selectați 12 experți independenți, câte doi pentru fiecare județ;
– activitatea de evaluare este o evaluare remunerată – la momentul finalizării procesului de selecție a membrilor juriilor județene va fi cunoscut numărul planurilor de afaceri înscrise în competiție, astfel încât aceștia vor putea primi o ofertă concretă de colaborare;
– cerința Ghidului Solicitantului aferentă Apelului de proiecte 82 este ca “membrii juriilor să fie reprezentanți ai mediului de afaceri și ai patronatelor din Regiunea Sud Est”.
– Conform calendarului proiectului, perioada de evaluare (punctare) a planurilor de afaceri este 9 – 14 noiembrie 2018 și se poate realiza fără prezență fizică la sediul de implementare a proiectului.
– Sesiunea publică de juriziare, la care este nevoie de prezență fizică, va fi cuprinsă în intervalul 20-25 noiembrie a.c. (o zi/județ)
– Persoanele selectate vor participa la activitățile din cadrul proiectului după verificarea aplicației de către OIR POSDRU Sud-Est.

Persoanele interesate pot trimite pe email la office@c4c.ro un CV-ul, în limba română, de preferință în format europass, însoțit de documente justificative corespunzătoare care dovedesc experiența și calitatea cerută, însoțite de un document care dovedește apartenența la o asociație a mediului de afaceri sau unui patronat sau a unei camere de comerț și industrie.

2018-11-01T09:53:41+00:00

Leave A Comment