Criterii de eligibilitate

Criterii de eligibilitate pentru participarea la programul de formare:

 • Intenţionezi să începi o afacere non-agricolă în mediul urban;
 • Ai între 18 şi 54 de ani;
 • Ai reşedinţa sau domiciliul sau rezidenţa în mediu urban sau rural, în Regiunea Sud-Est (Judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea);
 • Nu faci parte din grupul tinerilor NEETS (persoanele cu varsta intre 16-24 ani care nu urmeaza nicio forma de invatamant si nici nu au loc de munca);
 • nu ai beneficiat de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU, OS 3.7 sau de sprijin financiar nerambursabil prin POSDRU DMI 3.7;
 • nu eşti angajat al C4C sau al CROS precum si soţul/soţia sau o ruda ori un afin, până la gradul 2 inclusiv;
 • Ai depus un dosar complet de înscriere în grupul ţintă în prima zi a cursului sau înainte.

Dosarul de înscriere în grupul ţintă va conţine:

 • Formular de înregistrare grup ţintă;
 • Copie a cărţii de identitate;
 • Curriculum vitae în format Europass;
 • Copie diplomă de studii;
 • Acord de utilizare a datelor personale;
 • Angajament de respectare a cerinţelor proiectului;
 • Scrisoare de intenţie cu o scurtă descrierere a ideii de afaceri pe care ar dori sa o dezvolte; (nu e necesară dacă aplici prin formularul online)
 • Adeverinţă de la locul de muncă pentru cei care sunt angajaţi, adeverinţă de la facultate (pentru studenţi), carnet somer (pentru persoanele neocupate şomere), declaraţie de proprie răspundere privind statutul pe piaţa muncii pentru persoanele neocupate dar care nu sunt inregistrati la AJOFM.

Condiţii de finanţare a afacerilor:

 • Întreprinderile nou înfiinţate vor trebui să aiba sediul social în mediul urban, în regiunea Sud-Est;
 • Să creeze 2 locuri de muncă și să asigure disponibilitatea posturilor timp de minim 30 luni. (Personalul poate fi înlocuit, însa cele 2 posturi trebuie ocupate permanent). Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiinţate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural;
 • Să asigure functionarea intreprinderii pe o perioada de minim de 34 de luni.

Elemente culese din proiect (de cernut)

Cei 275 (312 – 37 planuri finantate) participanţi la cursurile de formare în ”competenţe antreprenoriale” vor fi incurajati sa pastreze comunitati locale, vor fi inclusi in baza de date pentru comunicarea diferitelor altor oportunitati de sustinere financiara (abonare newsletter)

Beneficiarii ajutorului de minimis vor avea obligatia de a demonstra in ideile de afaceri promovate in concurs modul de comercializare a produselor si serviciilor oferite, cat si perspectivele de dezvoltare in vederea cresterii numarului de locuri de munca. Dpdv institutional,activitatea start-upurilor infiintate in cadrul proiectului va continua dupa finantarea nerambursabila, beneficiarii ajutorului de minimis asumandu-si prin Acordul de finantare sustinerea locurilor de munca pe o perioada de cel putin 7 luni dupa finalizarea investitiei.

Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate – locurile de muncă se vor asigura pentru o perioadă de minim 19 luni (mini 6 luni in interiorul implementării schemei de minimis, 13 luni (7 plus 6) sustenabilitate , Obiectiv general si OS6 corespunde Obiectiv tematic 8 – Promovarea unor locuri de muncă durabile şi de calitate şi sprij mobilitătii lucrătorilor – 10% din panurile de afaceri dedicate produselor tehnologiilor care contribuie la pastrarea biodiversitatii, comportament responsabil fata de mediu. 37 întreprinderi înfiinţate în domeniul non-agricol în zona urbană – Obiectiv general si OS3, 4, 5, 6, 7 şi răspunde priorităţii de investiţii 8.iii – Activităţi independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi mici si mijlocii inovatoare si os3.7 crestrea ocuparii prin susitnerea intrepreinderilor cu profil non agricol din zona urbana. Vor fi avute in vedere punctaje de selectie care sa asigure respectarea temelor secundare POCU: respectiv 10% pentru o ec cu emisii scazute de carbon, 10% inovare sociala (cu intentie pe sintrep sociale), 25% sa includa solutii ITC, si 10% apropiate de zona cercetarii, dezvoltarii de noi tehnologii

Prin metodologia de evaluare a proiectelor selectate spre finantare se va avea in vedere ca minim 10% sa sustina dezvoltarea de produse, tehnologii sau servicii care contribuie la aplicarea principiilor dezvoltarii durabile – avem in vedere aici mai als judetele Tulcea si Constanta in care speram sa sustinem afaceri dedicate mediului si comunitatii astfel incat sa aiba sustenabilitate in respect fata de mediu.

Pe perioada de formare, Solicitantul, in baza exp din proiecte anterioare va explica conceptul de intrep sociala, avantajele si importanta angajarii/implicarii de persoane vulnerabile, provocarile in colaborarea cu aceste grupuri si modal de depasire a probl.

Curricula aferenta derularii programelor de formare antreprenoriala va include subiecte legate de dezvoltarea durabila, astfel incat GT sa fie informat cu privire la impactul acţiunilor proprii asupra mediului inconjurator si necesitatea implicarii in aplicarea de masuri de atenuare. De asemenea, in dezvoltarea noilor intreprinderi infiintate in cadrul proiectului va fi incurajata aplicarea de masuri inovatoare pentru reducerea sau limitarea efectelor negative ale emisiilor de gaze cu efect de sera.