Înscriere

/Înscriere
Înscriere 2018-10-12T12:30:29+00:00

Pentru toți cei interesați a fost publicată Metodologia de evaluare și selecție a planurilor de afaceri.

LIN Start-up – Metodologie selectie planuri de afaceri

Calendarul este:

 • 25 octombrie – prima zi de primire a propunerilor de planuri de afaceri;
 • 5 noiembrie – ultima zi de primire a planurilor de afaceri – data poștei sau ora 18.00 pentru depunerea la sediul Asociației C4C (v. pag. 6);
 • 9 noiembrie, ora 18.00 – termen limită pentru comunicarea rezultatelor etapei de verificare a conformității;
 • 15 noiembrie, ora 18.00 – comunicare rezultate intermediare evaluare (punctaj).
 • 20 – 25 noiembrie – sesiuni publice de jurizare (6 județe);
 • 27 noiembrie – comunicare listă finală beneficiari ai ajutorului de minimis.

Anexele menționate în Metodologie sunt publicate și se pot descărca, în format editabil din sectiunea urmatoare.
Vă rugăm să fiți atenți la aspectele de formă și conținut – etapa 2 – de verificare a conformității nu prevede posibilitatea de contestații.

Condiţii de finanţare a afacerilor:

 • Întreprinderile nou înfiinţate vor trebui să aiba sediul social în mediul urban, în regiunea Sud-Est;

 • Întreprinderile înfiinţate trebuie să fie non-agricole; Descarcă AICI lista codurilor CAEN acceptate;

 • Să creeze 2 locuri de muncă și să asigure disponibilitatea posturilor timp de minim 13 luni (minim 6 luni în interiorul perioadei de finanțare și încă 7 luni în perioada de sustenabilitate). (Personalul poate fi înlocuit, însa cele 2 posturi trebuie ocupate permanent). Persoanele angajate în cadrul întreprinderilor nou înfiinţate vor avea, în mod obligatoriu, domiciliul sau reşedinţa în regiunea de dezvoltare în care se implementează proiectul, în mediul urban sau rural;

 • Să asigure functionarea intreprinderii pe o perioada de minim de 24 de luni.

Criterii de eligibilitate pentru formare:

 • Intenţionezi să începi o afacere non-agricolă în mediul urban;

 • Ai între 18 şi 64 de ani;

 • Ai domiciliul sau reşedinţa în mediu urban sau rural, în Regiunea Sud-Est (Judeţele: Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea, Vrancea);

 • Nu faci parte din grupul tinerilor NEETS (persoanele cu varsta intre 16-24 ani care nu urmează nicio forma de învăţământ şi nici nu au loc de muncă);

 • Nu ai beneficiat de finanţare prin alte proiecte finanţate prin POCU, OS 3.7 sau de sprijin financiar nerambursabil prin POSDRU DMI 3.7;

 • Nu eşti angajat al C4C sau al CROS şi nici soţul/soţia sau o ruda ori un afin, până la gradul 2 inclusiv, al acestora;

 • Ai depus un dosar complet de înscriere în grupul ţintă până pe 2 mai via emai salut@linstartup.ro sau pe adresa Blvd. Dacia, 99, etajul 3, Sector 3, București,  Centrul de Resurse pentru Organizații Studențești

Descarcă Metodologia de Selecţie În Grupul Ţintă

Dosarul de înscriere va conţine:

 • Formular de înregistrare grup ţintă;

 • Cerere de înscriere la curs

 • Acord de utilizare a datelor personale;

 • Angajament de respectare a cerinţelor proiectului;

 • Declaraţie pentru evitarea dublei finanţări

 • Scrisoare de intenţie cu o scurtă descrierere a ideii de afaceri pe care ar dori sa o dezvolte;

 • Copie a cărţii de identitate;

 • Curriculum vitae în format Europass;

 • Copie diplomă de studii;

 • Adeverinţă a situaţiei pe piaţa muncii (angajat, şomer, student, elev, etc).

Descarcă arhiva documentelor